Engelse MP Richard Bacon bezoekt Grachtenhuis Nieuw Delft

Op vrijdagochtend 23 februari bracht het Engelse lid van het Lagerhuis(Tweede Kamer)Richard Bacon een bezoek aan ons CPO-project Grachtenhuis Nieuw Delft. Richard Bacon is in Engeland de Chairman of All Party Parliamentary Group on Self Build, Custom and Commmunity Housebuilding and Placemaking. Hij werd vergezeld door Mario Wolf, de directeur van de Taskforce Right to Build. Beiden bezochten enige jaren geleden ons land en waren vooral geïnspireerd door het Almeerse Model voor zelfbouw.

Dit keer kwam Richard Bacon, op uitnodiging van het Landelijk Expertteam Eigenbouw, naar Nederland om uit te leggen hoe Engeland in een korte tijd op nationaal niveau een beleid heeft ontwikkeld, waarin zelfbouw wordt gestimuleerd. In een lezing bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam liet hij zien dat er in Engeland een beleid op gang gekomen is, waarin de regering actief de zelfbouw van burgers bevorderd. Hoe serieus Richard Bacon daarin is, mag blijken uit het feit dat hij de wet Right to Build op zijn naam heeft geschreven. Deze wet schrijft voor, dat gemeentes verplicht zijn om de belangstelling onder burgers die zelf hun huis willen bouwen, te registeren. Bij de uitgifte van grond is het op deze manier voor de gemeenteraad beter mogelijk om een afweging te maken, hoe en aan wie de grond voor woningbouw wordt uitgegeven. Dit is nog geen Right to Build, maar zeker een belangrijke stap voorwaarts en voor die burgers die zelf willen bouwen een steun in de rug. Hoezeer de zelfbouw in Engeland nog in de kinderschoenen staat, liet Richard Bacon zien met een overzicht van de landen in Europa. Daarin zien wij dat Oostenrijk het hoogste percentage zelfbouwers kent en Engeland helemaal onder de lijst bungelt.

Voor de bezoekers van het symposium was het zeker ook confronterend, dat op deze lijst Nederland de voorlaatste plaats inneemt. De buurlanden Duitsland (58%) en Belgie (52%) hebben een veel hogere score. Hoewel dus Nederland voor het Engelse Parlement het model is om de zelfbouw te bevorderen, is het in ons land nog steeds niet algemeen doorgedrongen tot onze politici dat er eigenlijk een recht op zelfbouw zou moeten zijn voor de eigen burgers. Zelfbouw is, ondanks de kwalitatief spectaculaire resultaten, in ons land helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid in ons woningbouwbeleid. Voor Richard Bacon en Mario Wolf was het bezoek er niet minder om. Onder begeleiding van het lid Jacqueline Tellinga van ons Nederlandse expertteam Eigenbouw maakten zij kennis met de nieuwe zelfbouwwijken. Het enthousiasme dat de Coendersbuurt, en ons grachtenhuis in het bijzonder, bij Richard Bacon en Mario Wolf opriep, deed ons verlangen naar politici die inhoud willen geven aan een Nederlandse variant voor het Right to Build. Ik kan alleen maar hopen dat met de nieuwe gemeenteraden op komst, er meer ruime zal gaan ontstaan voor burgers die hun eigen huis willen bouwen. Er is wat dat aangaat, nog heel wat werk aan de winkel.

Gerelateerde pagina's