CPO Nieuw Delftse Poort 4: De externe kwaliteitsborging van ons bouwplan

Een van de mooiste momenten in de totstandkoming van een gebouw is de overgang van praten, tekenen, onderhandelen naar het bouwen zelf. Dan wordt wat gedroomd is langzaam werkelijkheid.

Graag laten wij u meekijken met onze fotoreeks NDP 4.

Het bouwen verandert en dus ook de wijze waarop kwaliteitsborging plaatsvindt. Nog dit jaar zal de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gefaseerd in werking treden. Een onafhankelijke kwaliteitscontroleur zal dan controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Met onze CPO Nieuw Delftse Poort wordt echter al proefgedraaid met deze nieuwe vorm van bouwtoezicht.

Het Bureau PlanGarant uit ’t Harde verzorgt bij de CPO Nieuw Delftse Poort de externe kwaliteitsborging. Hoe dat in de praktijk zijn vorm krijgt laten wij u graag zien met twee illustraties uit hun eerste rapportage. Zo ziet u hieronder hun verslag over de constructie van de keldervloer. De twee pagina’s zoomen met foto’s in op de kwaliteit van de wapening en worden deze voorzien van bemerkingen die leiden tot goedkeuring dan wel suggesties voor verbetering.

De rapportage van de kwaliteitscontroleur gaat direct naar de opdrachtgever, de CPO Nieuw Delftse Poort, maar gelijktijdig ook naar alle andere betrokken partijen zoals de aannemer Bolton te Woerden, de constructeur Pieters Bouwtechniek uit Amsterdam en het architectenbureau Studio Huijgens/BureauNZ.

Voor ons als architect is dit de derde keer dat wij op deze wijze met de nieuwe wetgeving te maken krijgen. Wij zijn in ieder geval positief over de meer intense samenwerking die hierdoor tijdens de uitvoering van het bouwproces is ontstaan. In het onderstaande filmpje deel ik mijn ervaringen die ik in 2016 opdeed tijdens de wording van het bouwplan CPO Grachtenhuis Nieuw Delft.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/videos/2019/05/13/wetsvoorstel-bouwregelgeving—pilot-architect

Rapportage PlanGarant: Een controle op de Kelder_Vloer_Wapening
Rapportage PlanGarant: De constructie van de keldervloer