Liesbeth Janson
Huijgensstraat 7 Den Haag

De opgave: een plek om te wonen, te werken, te leren, plezier te maken of beter te worden, vraagt om maatwerk, veel aandacht en een individuele benadering. Flexibiliteit, bewust omgaan met materialen, puzzelen op logistieke vraagstukken en bouwkosten zijn onderdelen van het creatieve ontwerpproces. Het is pas gelukt als de gebruikers er hun eigen wereld van maken en een mooi gebouw met een eigen gezicht aan de stad, het dorp of het landschap kan worden toegevoegd.

Van 1993 tot 2008 was ik partner in Janson Adriaanssen architecten in Amsterdam. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan met complexe projecten. Een heel scala aan opdrachtgevers leverde een grote diversiteit aan projecten op. Zo werd gebouwd voor woningcorporaties, ontwikkelaars, culturele instellingen, de politie Amsterdam Amstelland, de gezondheidszorg, maar ook voor particuliere opdrachtgevers.

In 2008 heb ik Studio Huijgens in Den Haag opgericht. In ons werk staat de opgave zelf centraal. Daarom voelen wij ons ook zeer thuis bij de omslag naar een kleinere schaal die de bouwpraktijk tijdens de crisis heeft doorgemaakt. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor particulier opdrachtgeverschap, zowel individueel als collectief. Het werken met deze opdrachtgevers is voor een architect uitdagend omdat er weer in de volle breedte een beroep op de veelzijdigheid van ons vak wordt gedaan. Het strekt zich letterlijk uit van het, samen met de opdrachtgever, verkennen van de opdracht, het ontwerpen, de begeleiding van het gehele proces tot en met de oplevering van het bouwplan. In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het realiseren van CPO-projecten. Trots zijn wij op het Grachtenhuis Nieuw Delft van de gelijknamige bouwgroep dat in een recordtempo kon worden gerealiseerd. Met het slaan van de eerste paal door Minister Stef Blok was ons Grachtenhuis het eerste woonproject in de Coendersbuurt in Nieuw Delft. Inmiddels is het 2e CPO-project Leeuwenhoek Special daar tegenover opgeleverd en zijn wij met een volgend CPO-project bezig in dezelfde Spoorzone, namelijk in het Van Leeuwenhoekkwartier. Het werken met particuliere opdrachtgevers is meer en meer onze specialiteit geworden. Met de opgedane kennis begeleiden wij steeds vaker ook andere CPO-projecten. Een van de grootste projecten – 38 appartementen – waarvoor wij de procesbegeleiding verzorgen is het bouwplan van de Kopersvereniging Hellasduin in Den Haag. Ook geven wij – op aanvraag – voorlichting hoe initiatiefnemers hun eigen CPO-projecten kunnen opstarten.

Studio Huijgens beperkt zich niet tot woonprojecten. Zo ontwerpen wij de Praktijkschool Pro Grotius in Delft. Hier is het de opgave om, met de toevoeging van een additioneel programma, twee bestaande schoolgebouwen tot een nieuwe aansprekende praktijkschool te maken waar team, leerlingen en de wijk trots op zijn.

Om onze opdrachten soepel uit te kunnen voeren werken wij samen met vaste externe bouwtechnische bureaus en adviseurs. Zo werken wij samen met Olivier van der Bogt van Bureau NZ en met Gretha te Velde van Te Velde Advies. Samen zijn wij in staat om opdrachtgevers nog beter te adviseren. Wanneer de opdracht dat noodzakelijk maakt zoeken wij samenwerking met andere disciplines. Zo hebben wij in Amsterdam met beeldend kunstenaar Aam Solleveld samengewerkt. Zij maakte grote natuurstenen panelen met lijntekeningen voor de entree’s van ons WoonZorgcomplex FagelCats.

Studio Huijgens is gevestigd in de binnenstad van Den Haag, op loopafstand van station HS. Voor het geval u plannen, een idee, of een pand heeft waarover u met een architect in gesprek wilt gaan en u bent geïnteresseerd in mijn werk, dan zou ik graag een afspraak met u willen maken (via post@studiohuijgens.nl of telefonisch 06-52052408) om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Ir. Liesbeth Janson (1963) architect directeur  

Werkervaring en opleiding: samenwerkend architect Splinter architecten Den Haag 2009-2010, directeur-eigenaar Janson Adriaanssen architecten Amsterdam 1993-2008, gastdocent bouwkunde Delft 2000, 2017, beeldredacteur en projectleider Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam 1992-1995, course-coördinator Berlage Instituut Amsterdam 1992, assistent-ontwerper Baneke van der Hoeven architecten 1991-1992, medewerker architectuur Biënnale Venetië Rijksdienst Beeldende kunst Den Haag 1991, 3e prijs Archiprix voor afstudeerplan Gerechtshof Prinsengracht Amsterdam, afdeling Bouwkunde TU Delft 1991

Eigen referentieprojecten: zorg (psychiatrie, begeleid wonen en groepswonen voor mensen met dementie), woningbouw particulier (verbouwingen en nieuwbouw), woningbouw projectmatig (binnenstedelijk en uitbreidingslocaties), utilitair (theater, werkplaats, cultureel centrum, politiewijkteam, kerk), advisering schoolbesturen m.b.t. architectenselectie en planbeoordeling t.b.v. nieuwbouw en verbouwplannen in Amsterdam en Den Haag. Niet alles is gedocumenteerd op deze site, maar wel op aanvraag beschikbaar.

Studio Huijgens is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nr. 27326879 en bij de Stichting Bureau Architectenregister onder nr. 1.920722.014. Btw-id NL002021071B68

Referentie projecten

Overzicht van referentie projecten tussen 1995 en 2018