1e Paal Bouwgroep Leeuwenhoek Special: Werken met bouwgroepen is leuk

Gisteren, 13 september om vier uur was het zover. Hard werken door Studio Huijgens i.s.m. bureau nz werd beloond. Na het Grachtenhuis in de Coendersbuurt in Nieuw Delft is de eerste paal van ons tweede CPO-project in de Spoorzone een feit. Voor mij als initiatiefnemer en architect was dit dan ook het moment om nu luid en duidelijk in het openbaar tot uitdrukking te brengen dat werken met bouwgroepen leuk is. En dat het eigenlijk vreemd is dat niet veel meer mensen de kans krijgen om zelf de uitdaging op te pakken om hun eigen huis te bouwen en daarmee de stad te verrijken. Ik eindig dan ook mijn ode aan het werken met bouwgroepen in een oproep aan het gemeentebestuur van Delft om veel meer Delftenaren de kans te geven hun stad mooier te maken.

Werken met bouwgroepen is leuk

In ons land is het nog steeds een uitzondering wanneer een bouwgroep haar eigen project realiseert. Eigenlijk is dat jammer want mijn ervaring als architect is, dat het werken met bouwgroepen voor iedereen die erbij betrokken is gewoon leuk kan zijn.

De hoofdrol is weggelegd voor de opdrachtgever, de bouwgroep. Alle leden van een bouwgroep weten dat zij alleen gezamenlijk tot een resultaat kunnen komen. Dat vraagt om een grote bereidheid tot samenwerking, en tot het dienend zijn aan het project als geheel. In deze tijd van individualisering voorwaar een opgave.

De bouwgroep gaat ook met elkaar een periode in waarin samen met de architect, constructeur, installatie- en kostenadviseur, de fantasieën worden verkend, maar waarin je ook de spanning tegenkomt van het beschikbare budget en dus: hoe je er met elkaar voor kan zorgen dat fantasieën en realiteiten bij elkaar komen.

Deze fantasie over het wonen begint bij de bouwgroep. Zij willen met elkaar een woongebouw maken waarin hun eigen programma zijn vorm krijgt. Als architect heb je daarin een dienende taak om het programma en woongebouw een eigen identiteit te geven. Beiden moeten de stad programmatisch en architectonisch verrijken.

Onderweg komen bouwgroep en architect een reeks partners tegen. Voor een succes zijn zij afhankelijk van al die andere spelers in het veld.  De gemeente in al zijn verschillende rollen (zoals bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf OBS, de stedenbouwkundige, de welstandscommissie, de afdeling vergunningen): iedereen afzonderlijk kan in het proces een hoofdrol opeisen. Met bouwgroepen werken wordt echter pas echt leuk wanneer ieder zich inleeft in de idealen van een bouwgroep en men zich, binnen de spelregels, dienend kan opstellen om dit ideaal te verwezenlijken. Wij zijn blij met de gemeente Delft.

Maar, eerlijk is eerlijk, de idealen van een bouwgroep worden pas echt realiteit, wanneer ook een aannemer zich hieraan verbindt. Hier gaat het namelijk niet alleen om een zakelijke overeenkomst met professionele partners die wel tegen een stootje kunnen. Nee, de kwetsbaarheid van een bouwgroep vraagt juist van de aannemer een sensitieve kwaliteit. Wat zijn wij blij dat wij met Vink Bouw een partner hebben gevonden die het werken met bouwgroepen als kernkwaliteit beschouwt. En wat een feest was het, toen de ondertekening van de aanneemovereenkomsten in april dit jaar in de zonnige achtertuin van Vink Bouw in Nieuwkoop kon plaatsvinden.

Werken met bouwgroepen is leuk omdat er een gezamenlijk project gerealiseerd kan worden dat van ons allen is. Een woongebouw dat specifiek is. Ga maar kijken in de Coendersbuurt; hier zie je een explosie van creativiteit en diversiteit. Achter iedere opdracht, ook van mijn eigen Grachtenhuis, zitten eigenzinnige particuliere opdrachtgevers. En juist met hun energie krijgt de stad een eigen kleur, wordt zij mooi en bijzonder.

Ik zeg het opnieuw in de richting van het gemeentestuur. Geef de mensen in Delft ruimhartig de kans om zelf inhoud te geven aan hun eigen fantasieën over het wonen. Want het bouwen met bouwgroepen is leuk, leuk voor iedereen die er aan meewerkt, maar vooral maakt het de stad leuker.

Vandaag is een bijzonder moment. Daarom wens ik ons allemaal: mijn opdrachtgevers de bouwgroep Leeuwenhoek Special, de gemeente (in het bijzonder het OBS) en onze aannemer Vink Bouw een voorspoedige uitvoering van de Nieuwe Gracht 161-177 toe!

Liesbeth Janson, architect, Studio Huijgens. Delft, 13 september 2018

 

Team Studio Huijgens ism bureau nz en EDRI op 13 september 2018, trots poserend voor het bouwplan van de Bouwgroep Leeuwenhoek Special