CPO Nieuw Delftse Poort 7: zelfs in een Plan Libre moeten de leidingen hun juiste plaats krijgen

Uitvoerder Bert Versluis van aannemer Bolton Bouw

Mei 2022

Bolton BouwBouwgroep Nieuw Delftse PoortBureaugeschiedenis

Een van de mooiste momenten in de totstandkoming van een gebouw is de overgang van praten, tekenen, onderhandelen naar het bouwen zelf. Dan wordt wat gedroomd is langzaam werkelijkheid.

Graag laten wij u meekijken met onze fotoreeks NDP 7.

De officiële start van de bouw ligt alweer zo’n zes weken achter ons. Ons gebouw de Nieuw Delftse Poort verrijst nu echt in een hoog tempo. De begane grond, met een vrije hoogte van vier meter vijftig (!), staat al fier al overeind. De constructie van de breedplaatvloer op de eerste verdieping is goed zichtbaar. De contouren ervan, associeer ik heel even met de beroemde tekening van het Plan Dom-Ino van Le Corbusier. Zijn concept van het Plan Libre is nog steeds een inspiratiebron. Heerlijk om zo vrij te kunnen denken.

Juist in het werken met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is het bieden van een zo maximaal mogelijke vrijheid belangrijk. Het geeft je opdrachtgevers de kans om de eigen plattegrond naar hun hand te zetten. Maatwerk, maar opvolgende bewoners ook de ruimte geven om hun plattegrond weer naar hun hand te zetten. In ons plan ligt dus de nadruk op zoveel mogelijk vrije ruimte. Zo is ons plan 21,80 meter breed en 16 meter diep. Per vloer hebben wij twee woningen, die variëren van 91 tot 127 m2. De grachtgevelbreedte varieert per appartement van 8 tot 12 meter (!).

Maar zelfs wanneer je maximale vrije ruimte creëert, ontkom je toch niet aan een aantal vaste elementen, zoals de situering van de keuken, de toilet en de badkamer. Daarmee verbonden is dus ook aanleg van water, afvoeren, elektra en ventilatie. Juist deze zijn structuur bepalend en moeten vooraf in het bouwplan worden meegenomen. Voor de architect is het een uitdaging om alles op de juiste plek te krijgen, waardoor de plattegrond haar vrijheid maximaliseert. Voor de constructeur en de installateur is het de opgave om de aan- en afvoeren heel precies te ontwerpen, omdat al deze elementen in het beton van de vloeren moeten worden meegenomen. Daarna is het onveranderbaar.

Hoe dat alles ingrijpt in het bouwwerk zelf, is heel goed te zien op het moment dat de vloeren nog net niet gestort zijn. Het is dan ook niet voor niets dat onze uitvoerder Bert Versluis van de aannemer Bolton een belangrijke taak heeft in het begeleiden en controleren of het werk gemaakt wordt zoals het bedacht is.

Bouwen is het vastleggen van vrijheid. Hoe, dat kun je heel goed zien aan de leidingen die nu op de eerste verdieping worden aangelegd. Ik daag u uit om te ontcijferen wat wat is. Wij weten het precies. U hoeft het niet te weten. Maar wij willen het u in onze serie wel graag laten zien, omdat wij trots zijn op de mensen die dit allemaal waarmaken.

Maximale vrije ruimte daar gaat het om. Ultiem gaat het om de inhoud van de woning. Dat maakt architectuur zo spannend. En, het moet gezegd worden, juist dat maakt het voor een architect zo’n avontuur om een plan kloppend te maken. En dat is dan weer heerlijk bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, omdat mijn opdrachtgevers ook de ruimte zoeken om vrijheid te creëren in hun toekomstige woning. En dat kan helaas niet gezegd worden bij veel van de institutionele woningen die worden gerealiseerd. Het is jammer dat wij die diversiteit niet meer ruimte geven in ons land. Extra fijn daarom, dat het hier in Nieuw Delft wel kan.

Grijs is de afvoer toilet en badkamer. Blauw en Rood voor de koud en warm water toevoer
De gele pvc leidingen herbergen de leidingen voor de elektra en internet