d’Engelsche Boomgaert

Op de plek waar eerst een zwembad lag, wordt nu gewoond. Vijf rijen huizen, waarbij alle tuinen op de zon georienteerd zijn, liggen in een autovrij gebied. De kop van elke rij wordt geaccentueerd door een verbijzonderde woning. Deze is door het wonen op de eerste verdieping te leggen gericht op het aangrenzende park.De daken van de rijwoningen hebben grote schuine mossedumdaken. Door deze daken te spiegelen tonen de huizen zich breder en robuuster.

Over dit project:

  • Opgave: 45 woningen in Vlaardingen
  • Ontwerp: 1998
  • Realisatie: 2000
  • Opdrachtgever: Bokx Project bv Vlaardingen
  • Aannnemer: Bokx Bouw Rotterdam, Stedenbouwkundige: Luc Bos