Kansen voor nieuwe bouwgroepen in van Leeuwenhoekkwartier in de Spoorzone Delft

De volgende fase in de Spoorzone in Delft dient zich aan.

Nu de bouw in de Coendersbuurt is begonnen dient de volgende fase in de Spoorzone in Delft zich alweer aan, namelijk het Van Leeuwenhoekkwartier. Het ziet ernaar uit dat ook hier ruimte zal worden vrijgemaakt voor particuliere opdrachtgevers, in het bijzonder gaat het dan over CPO-projecten. Ook in dit deel van de Spoorzone zijn er een aantal huishoudens die graag in samenwerking met Studio Huijgens hun woning willen gaan ontwikkelen. Een aantal van deze verschillende geïnteresseerden hebben vooruitlopend op de komende gronduitgifte voor Veld 3 in het Van Leeuwenhoekkwartier een massastudie laten maken van de mogelijke locaties voor een CPO-project. Het gaat hierbij om de bouw van een appartementencomplex. Bij de ontwikkeling van dit project werkt Liesbeth Janson (Studio Huijgens) samen met Mark van Kessel van het bureau Espace Continue Ontwerp in Rijswijk. De massastudie is gebaseerd op het ontwerpbestemmingplan Nieuw Delft, de presentatietekeningen van Veld 3 en er is gebruik gemaakt van informatie welke is verkregen uit de gesprekken met het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS). De voorstellen in deze massastudie geven een richting aan waarbinnen potentiële bouwgroepen graag hun eigen appartementencomplex zouden willen realiseren.

Op dit moment zijn er acht huishoudens die een bouwgroep hebben opgestart. Wanneer u geinterreseerd bent om uw eigen woning te gaan bouwen in het Van Leeuwenhoekkwartier kunt u zich aanmelden bij Studio Huijgens, post@studiohuijgens.nl.