Eerste bouwvergunning Van Leeuwenhoekkwartier voor bouwgroep Studio Huijgens

De start van het Van Leeuwenhoek kwartier in Nieuw Delft (vml. Spoorzone) komt steeds dichterbij. Als eerste initiatiefnemer ontving de bouwgroep Leeuwenhoek Special op 12 januari 2018 de omgevingsvergunning voor haar bouwplan. Daarmee is een belangrijke start gezet naar de realisatie van het bouwplan. Hoe dichtbij, was zaterdag 3 februari te zien op de locatie Van Leeuwenhoek alwaar het OBS (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone) volop bezig is met het bouwrijp maken van de kavel. De bouwplaats, die begrensd wordt door de Nieuwe Gracht, de Van der Wijckpoort en het Van Leeuwenhoek park in aanleg, laat nu al letterlijk in het zand de contouren van het toekomstige hof, zien waaraan het bouwplan van de bouwgroep komt te staan.

Het is al de tweede keer dat een bouwgroep in samenwerking met Studio Huijgens er in slaagt om op kop te gaan bij de ontwikkeling van een deelgebied. Zo werd op 2 maart 2016, door de minister van Wonen Stef Blok, de eerste paal geslagen in de Coendersbuurt voor het bouwplan van de CPO-groep het Grachtenhuis Nieuw Delft. In december 2016 kregen zij de sleutel uitgereikt van hun aannemer en waren letterlijk de eerste bewoners van de Coendersbuurt. Nu staat de bouwgroep Leeuwenhoek Special klaar om met de bouw van haar bouwplan te beginnen. Op dit moment worden de puntjes op de i gezet met de aannemer Vink Bouw te Nieuwkoop. De start bouw is gepland voor juni 2018. De bouwtijd is 13 maanden.

Het bouwplan van de bouwgroep Leeuwenhoek Special bestaat uit een achttal appartementen en een praktijkwoning op de begane grond en eerste verdieping. Het initiatief tot het vormen van de bouwgroep gaat al terug naar de start van Nieuw Delft. Een drietal van de initiatiefnemers hadden al voornemens tot het bouwen van een eigen woning, toen de Coendersbuurt nog in de steigers stond. Helaas waren er geen kavels meer beschikbaar. Om er tijdig bij te zijn, heeft Studio Huijgens met o.a. deze initiatiefnemers het initiatief genomen om de ‘Massa-studie CPO-projecten Van Leeuwenhoekkwartier’ te maken. Deze studie is door de gemeente Delft betrokken bij de definitieve verkaveling van het Van Leeuwenhoekkwartier. Binnen het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier werd ruimte gecreëerd voor vijf bouwgroepen. Gelukkig werd de bouwgroep op 24 september 2016 ingeloot en kon een start gemaakt worden met de ontwikkeling van het eigen bouwplan. Net dertien maanden later, op 7 november, kon de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De omgevingsvergunning werd op 12 januari, nog ouderwets keurig in een enveloppe, bezorgd.

Opnieuw zien wij dat bouwgroepen snel kunnen werken. En opnieuw zien wij dat iedere bouwgroep haar eigen plan maakt en met haar plan bijdraagt aan de toekomstige architectonische en programmatische diversiteit van de buurt. Hoe divers laat de Coendersbuurt zien. Eenieder die nu een wandeling maakt door de Keizer Karelstraat, de Graaf Floriskade en de Gravin Margarethastraat kan zien hoe spectaculair de diversiteit is. De leden van de bouwgroep Leeuwenhoek Special moeten nog even geduld hebben, maar in de zomer van 2019 kunnen zij genieten van het uitzicht op de Coendersbuurt alwaar het Grachtenhuis Nieuw Delft een prominente plaats inneemt. Tot die tijd kunnen de tevreden bewoners van het Grachtenhuis Nieuw Delft genieten van de bouw van het Van Leeuwenhoekkwartier. Nieuw Delft is een succes aan het worden. Voor ons staat vast dat de bijdrage van de particuliere opdrachtgevers daarin onderscheidend is, zowel in snelheid als in het leveren van diversiteit. Hopelijk zal het nieuwe gemeentebestuur ruim baan maken voor de burgers in haar eigen stad die heel graag van Delft een mooie gemeente willen maken.