Woonzorgcomplex FagelCats

In de Amsterdamse binnenstad is veel behoefte aan speciale woningvoorzieningen voor ouderen die in hun eigen buurt willen blijven wonen. In opdracht van Ymere zijn daarom 22 zelfstandige levensloopbestendige appartementen ontworpen. Deze zijn bedoeld voor ouderen om thuis te blijven wonen, ook als bewoners (in de toekomst) zijn aangewezen op intensieve zorg. Deze woningen bevinden zich zowel aan de Catskade als aan de Fagelstraat. Daarnaast is aan de Fagelstraat een woonvoorziening voor mensen met dementie gepland. Deze bevat 4 woongroepen voor zes personen. Zorgaanbieder Amsta biedt daar 24 uur per dag persoonlijke ondersteuning in een veilige- en kleinschalige woonomgeving. Bewoners van de zelfstandige huurwoningen kunnen een beroep doen op de zorg die wordt geleverd door de medewerkers van de woongroepen.

Over dit project

  • Opdrachtgever: Ymere Amsterdam, haalbaarheidsonderzoek 2003/ ontwerp 2006/ uitvoering 2013-2014.
  • Opgave: sloop/nieuwbouw in de 19e Eeuwse Ring tbv 22 levensloopbestendige huurappartementen en 4 groepswoningen voor mensen met dementie.
  • Aannemer: Coen Hagedoorn Bouw Huizen.
  • Locatie: Jacob Catskade 37 t/m 39 en Fagelstraat 44 t/m 54 Amsterdam