Task-Force Right to Build bezoekt Grachtenhuis Nieuw Delft

Oplevering Keizer Karelstraat 29 in 2017

Vandaag, 27 september 2018, bezochten 40 Engelse ‘architects, small developers, housing and planning offices from local authorities and finance companies’  het Grachtenhuis Nieuw Delft van de architect Liesbeth Janson van Studio Huijgens. Het is alweer de tweede keer dat het Grachtenhuis Nieuw Delft, van de gelijknamige CPO-bouwgroep, de aandacht krijgt van Engelse professionals. De bezoeken zijn onderdeel van een steeds sterker wordende beweging in Engeland die pleit voor de invoering van een ‘right to build’. Net als in Nederland wordt de woningbouwmarkt beheerst door enkele grote developers en contractors. Om hierin verandering aan te brengen is in Engeland een wet aangenomen die elke gemeente verplicht om een register bij te houden van zelfbouwers. In Nederland bepleit Jacqueline Tellinga van het Expertiseteam Zelfbouw van het minister van BZK de invoering van een dergelijk register. Dit register geeft de belangstelling aan van potentiële zelfbouwers – maar liefst 1 op de 7 Engelse huishoudens (!)  wil zelf zijn huis bouwen – en maakt dat er op lokaal niveau een politiek debat is ontstaan wie het recht krijgt om te bouwen. De pleitbezorgers van self-build housing willen nog een stap verder gaan. Letterlijk zegt Kieran Toms ‘If Britain wants more self-build housing, we need te change its planning system’. (Kieran Toms) Hij wijst op het feit dat in Engeland slechts 10 % van de bouwproductie in handen is van self-builders. In Europa is dat 50% en in Amerika rond de 45%. Net als in Nederland is ook in Engeland het probleem ’the availability of land’. Zij willen dan ook een ‘Right To Build’ voor burgers om zelf te mogen bouwen. Hoewel de zelfbouwers ook in ons land maar nauwelijks een reële kans krijgen van de rijks- en lokale overheid blijkt ons land toch het mekka te zijn van de zelfbouw. In de woorden van Kieran Toms: ‘The best known of such a policy is probably Almere, a Dutch city that is rediscovering self-build housing. The city designated a zone (Oosterwold) of rural land and drew up a design code with rules on constrution, irrigation, agriculture and even road connections’. Almere (Homeruskwartier en Oosterwold) stonden dan ook, naast Den Haag (Escamplaan) en Delft (Nieuw Delft), prominent op het Engelse programma. Voor informatie over The Right to Build beweging in Engeland kunt u terecht op: @righttobuildTF  en http://www.righttobuildtoolkit.org.uk of op telefoonnummer: +44(0)7535815344. Voor een indruk van het bezoek van onze  Engelse bezoekers kunt u hun video weergave bekijken.

Wilt u meer informatie over onze zelfbouwprojecten en de aanpak van Studio Huijgens, kijk dan op onze website https://www.studiohuijgens.nl/ of stuur een email naar Liesbeth Janson: post@studiohuijgens.nl