CPO Leeuwenhoek Special en de kavel-schouw

Vandaag was het zover. De hele bouwgroep kwam in de vroege ochtend naar het Van Leewenhoekkwartier in Nieuw Delft om daar de schouw te doen van haar kavel. Het was de eerste keer dat de bouwgroep feitelijk op de kavel stond waar straks haar woongebouw zal gaan verrijzen. Het was ook het tweede belangrijke moment dat de bouw nu wel heel dichtbij gaat brengen. Het eerste moment vond plaats op 20 april 2018 toen de bouwgroep de overeenkomst met de aannemer Vink Bouw tekende. Vandaag dus de schouw van de kavel. Een vast ritueel, waarin de kavel in het bijzijn van de opdrachtgever en de aannemer door de gemeente fysiek wordt overgedragen. De kavel wordt nog eens nagemeten en er wordt bekeken of de kavel inderdaad bouwrijp wordt opgeleverd. Wanneer opdrachtgever, aannemer en gemeente het eens zijn over de schouw, kan de juridische overdracht plaatsvinden. Voor de gelegenheid had ik mijn oude rolmeetlint; de Stanley Landmeter Master II, uit de kast genomen. U weet wel, met die ‘gele bandkleur met maatstreepjes van 2 mm voor de goede leesbaarheid’. Bij meeting bleek inderdaad dat de kavel, conform het kavelpaspoort, 16 bij 20.40 meter groot was. Kortom de kavel kan nu juridisch geleverd worden aan de bouwgroep. Dat gaan wij morgen doen op de PROVADA. De beurs waar projectontwikkelaars, gemeenten en andere partijen die bij de bouw zijn betrokken hun beste plannen tonen (aan elkaar). Het ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Delft grijpt deze gelegenheid aan, om te laten zien dat er weer gebouwd wordt in de Spoorzone. Dat Studio Huijgens opnieuw de eerste is die in een deelgebied met een CPO zal gaan starten maakt mij trots. Kortom morgen is het zover, de bouwgroep Leeuwenhoek Special gaat met haar handtekening weer een stukje bouwgeschiedenis in Delft realiseren. Voorwaar een moment dat nu alvast gevierd werd in de bouwkeet van de aannemer Vink Bouw.